Description

Roby Marton nuk eshte vetem emri i ketij xhini, por edhe ai i krijuesit te tij qe eshte me origjine veneciane dhe ka pervoje te gjere ne prodhimin dhe shperndarjen e pijeve alkolike. Marton prodhon ginin e tij ne nje distileri historike ne Bassano, por ndjek personalisht cdo faze te prodhimit, perfshire zgjedhjen e botanikeve me te mire. Ne fakt gjithmone kerkon botaniket me te mire dhe, pasi ato ndryshojne per shkak te stines dhe klimes, cdo prodhim i Roby Marton Gin mund te jete pak me ndryshe nga tjetri.
Ky xhin prodhohet me alkol dritherash dhe uje burimi dhe nenshtrohet ne distilim te dyfishte. Ne fillim perdoret nje kazan distilimi i nderprere, me pas nje pjese e prodhimit final perfundohet me nje proces infuzioni ne te ftohte.